صندوق ذخیره فرهنگیان
  • 021-43376
  • English
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
ضریب نفوذ اعضا در استان ها
دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
ضریب نفوذ مهر ماه 97
استان تعداد اعضای کل فرهنگیان تعداد کل اعضای موسسه درصد ضریب نفوذ
كهكيلويه وبويراحمد 14683 14,036 96
ايلام 10981 10,238 93
كرمان 45204 41,377 92
مراکز متفرقه 9437 8,603 91
قزوين 15088 13,189 87
آذربايجان شرقي 46387 40,465 87
همدان 22519 19,614 87
اردبيل 19204 16,672 87
مازندران 39685 34,177 86
خراسان جنوبي 14699 12,616 86
تهران (شهرستانها ) 46566 39,625 85
تهران 59964 50,625 84
چهارمحال وبختيارى 16312 13,764 84
گيلان 28419 23,866 84
فارس 64659 54,135 84
اصفهان 55908 45,943 82
خراسان رضوى 85239 67,994 80
لرستان 27072 21,490 79
بوشهر 15198 12,010 79
كرمانشاه 26769 21,152 79
يزد 15230 11,996 79
زنجان 15554 12,199 78
خوزستان 60763 47,533 78
البرز 24384 19,073 78
قم 14871 11,516 77
هرمزگان 26444 20,325 77
خراسان شمالي 15326 11,670 76
سمنان 9454 7,108 75
مركزى 16185 12,062 75
آذربايجان غربي 36523 26,720 73
گلستان 22329 15,981 72
سيستان وبلوچستان 39050 27,569 71
كردستان 24888 17,195 69
جمع 984,994 802,538 81