صندوق ذخیره فرهنگیان
  • 021-43376
  • English
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
شنبه 26 تير 1395  نحوه خروج و تسویه حساب
فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان پس از بازنشستگی، سرمایه خود شامل مجموع واریزی عضو، واریزی دولت، سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی واریزی عضو و دولت و همچنین سهم عضو از ارزش افزوده دارایی های موسسه را دریافت می کنند.

همچنین فرهنگیانی که خواستار انصراف از عضویت در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان باشند، می توانند با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش منطقه خود و با پر کردن یک فرم، انصراف خود از عضویت را اعلام کنند. انصراف دهندگان پس از انصراف سرمایه خود شامل مجموع واریزی عضو و سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی آن و همچنین سهم عضو از ارزش افزوده دارایی های موسسه را دریافت می کنند. سهم دولت به انصراف دهندگان از عضویت در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان تعلق نمی گیرد.

چنانچه فردی بخواهد به دلیل بازنشستگی و یا انصراف از عضویت موسسه خارج شود و سرمایه خود را دریافت نماید ضمن دارا بودن یکی از وضعیت های مندرج در بخشنامه ٨٠٠ باید نسبت به تعیین تکلیف چگونگی بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی اقدام نماید.

«بخش نامه نحوه خروج و تسویه حساب»

فرم های «استمرار عضویت و ادامه سپرده گذاری»

فرم های «انصراف و تسویه حساب»