صندوق ذخیره فرهنگیان
  • 021-43376
  • English
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
ضریب نفوذ اعضا در استان ها
دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
ضریب نفوذ خرداد ماه 99
ردیف استان کل فرهنگیان کل اعضای موسسه درصد ضریب نفوذ
1 مراکز متفرقه 7,999 8,404 100
2 كهكيلويه وبويراحمد 14,241 13,305 93
3 ايلام 10,686 9,888 93
4 كرمان 43,961 39,640 90
5 لرستان 27,309 24,545 90
6 چهارمحال وبختيارى 15,376 13,380 87
7 خراسان جنوبي 14,782 12,726 86
8 اردبيل 18,643 15,730 84
9 آذربايجان شرقي 44,565 37,254 84
10 گيلان 27,306 22,097 81
11 فارس 63,605 51,469 81
12 مازندران 38,649 30,670 79
13 زنجان 15,037 11,867 79
14 قزوين 16,496 12,730 77
15 همدان 22,871 17,649 77
16 تهران 60,466 46,127 76
17 تهران (شهرستانها ) 49,236 37,099 75
18 اصفهان 54,693 41,091 75
19 خراسان رضوى 82,378 61,481 75
20 مركزى 16,881 12,371 73
21 كرمانشاه 26,235 19,208 73
22 البرز 25,622 18,596 73
23 بوشهر 15,256 11,011 72
24 يزد 16,709 12,048 72
25 هرمزگان 28,116 20,251 72
26 گلستان 21,852 15,073 69
27 سمنان 9,715 6,690 69
28 قم 15,319 10,379 68
29 خراسان شمالي 15,687 10,582 67
30 كردستان 24,060 15,921 66
31 خوزستان 67,629 44,195 65
32 آذربايجان غربي 39,051 25,269 65
33 سيستان وبلوچستان 41,306 26,272 64
جمع 991,737 755,018 76