صندوق ذخیره فرهنگیان
  • 021-43376
  • English
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
ضریب نفوذ اعضا در استان ها
دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
       ضریب نفوذ بهمن ماه 96
ردیف استان تعداد کل فرهنگیان اعضای صندوق  درصد ضریب نفوذ
1 ایلام 10,890 10,397 95%
2 کرمان 44,989 41,890 93%
3 کهکیلویه وبویراحمد 14,260 13,094 92%
4 مراکز متفرقه 9,687 8,784 91%
5 آذربایجان شرقی 45,349 41,038 90%
6 اردبیل 19,208 17,087 89%
7 چهارمحال وبختیارى 15,762 13,934 88%
8 همدان 23,116 20,161 87%
9 خراسان جنوبی 14,757 12,836 87%
10 مازندران 40,033 34,552 86%
11 گیلان 28,327 24,315 86%
12 فارس 63,611 54,445 86%
13 تهران (شهرستانها ) 47,484 40,366 85%
14 خراسان رضوى 83,068 69,651 84%
15 زنجان 15,069 12,593 84%
16 تهران 60,835 50,788 83%
17 اصفهان 56,248 46,716 83%
18 قزوین 15,724 12,922 82%
19 کرمانشاه 26,597 21,682 82%
20 بوشهر 14,802 12,064 82%
21 خراسان شمالی 15,246 12,166 80%
22 قم 14,917 11,850 79%
23 مرکزى 15,556 12,331 79%
24 البرز 24,526 19,388 79%
25 سمنان 9,280 7,209 78%
26 یزد 15,366 11,924 78%
27 لرستان 27,853 21,611 78%
28 خوزستان 63,649 47,758 75%
29 آذربایجان غربی 36,604 27,275 75%
30 هرمزگان 26,745 19,859 74%
31 سیستان وبلوچستان 37,336 27,339 73%
32 گلستان 21,926 16,013 73%
33 کردستان 24,435 17,615 72%
جمع کل 983,255 811,653 83%