صندوق ذخیره فرهنگیان
  • 021-43376
  • English
نشانی: تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ونک - خیابان عطار - پلاک 10
 
تلفن :

٤٣٣٧٦-٠٢١

٨٨٦٦٠٧٤٤-٠٢١
٨٨٦٦٠٧٤٧-٠٢١    
٨٨٦٦٠٧٤٨-٠٢١
 
 تلفن امور اعضاء:
٨٨٦٦٠٧٢٨-٠٢١  
٨٨٦٦٠٧٣١-٠٢١
 
تلفن گویا
صورت وضعیت اعضاء:

٨٦٠٨٣٢٤٨-٠٢١
٨٦٠٨٣٢٨٣-٠٢١
 
تلفن روابط عمومی:
 ٨٨٦٦٠٧٤٥-٠٢١  
 
دورنگار (فکس)  روابط عمومی:
86083510- 021
پست الکترونیک: 
 info@tifco.co

 

* نام و نام خانوادگی
* آدرس ایمیل
شماره تماس
شماره پرسنلی
* متن پیام