معرفی شرکت:

شرکت نیروگاهی زیرساخت انرژی های پاک به منظور تولید انرژی های پاک از منابع تجدید پذیر در سال 1394 با مشارکت موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان (50 درصد) و شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر (50 درصد) تاسیس شد.

موضوع فعالیت:

تولید انرژی های پاک از منابع تجدید پذیر با طراحی و ساخت نیروگاه های مقیاس کوچک، نیروگاه های بادی، نیروگاه های خورشیدی، نیروگاه های آبی و نیروگاه های سیکل ترکیبی و همچنین توزیع، انتقال نیرو، دیسپاچینگ و مخابرات نیرو انرژی های پاک و تجدید پذیر و درنهایت بهینه سازی تولید و انتقال انرژی

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، روبروی هتل هما، کوچه شادی، شماره یک

شماره تلفن: 88672162