شرکت پتروشیمی مروارید با ظرفیت تولید بیش از یک میلیون تن محصول در سال به عنوان نخستین واحد تولید خط لوله اتیلن غرب، متشکل از واحدهای اتیلن، منواتیلن گلایگول و سرویس های جانبی می باشد که در زمینی به مساحت 20 هکتار احداث شده است، عملیات اجرایی طرح در تاریخ 5/2/82 شروع به کار و در مدت 46 ماه در تاریخ 4/12/88 اولین محصول خود را تولید نمود و سپس در مورخ 6/5/89 به دست رئیس جمهور رسماً افتتاح گردید

مکان جغرافیایی مجتمع در استان بوشهر، منطقه انرژی پارس جنوبی(عسلویه)، فاز دوم صنایع پتروشیمی واقع شده است و دفتر ستاد آن در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی، کوچه شهانقی می باشد.

 واحدهای فرآیندی:

*واحد فرآیند اتیلن با ظرفیت تولید 500 هزار تن اتیلن در سال می باشد که خوراک واحد از اتان تولیدی واحدهای پارس جنوبی به میزان 650هزار تن در سال تامین خواهد شد و عمده محصول اتیلن به میزان 340 هزار تن در سال به عنوان خوراک در واحد منو اتیلن گلایکول مصرف می شود و 160 هزار تن در سال نیز برای تامین نیازهای داخلی و یا صادرات به فروش خواهد رسید.
*واحد فرآیندی منو اتیلن گلایکول با ظرفیت تولید 553هزار تن محصول در سال می باشد که به ترتیب 500 هزار تن منو اتیلن گلایکول، 50 هزار تن دی اتیلن گلایکول و 3 هزار تن تری اتیلن گلایکول در سال است.
*واحد سرویس های جانبی در زمینی به مساحت تقریبی 4 هکتار و به شکل غیر متمرکز قرار دارند که به شرح ذیل به سه قسمت تقسیم می شوند:
1- سرویس های جانبی شامل سیستم تامین کننده آب آتش نشانی، آب DM ، آب نمک زدایی شده، آب خنک کننده مدار بسته و آب آشامیدنی است.
2- واحدهای آبگیر 1 و 2 که عهده دار تامین آب خنک دریا برای مجتمع پتروشیمی مروارید می باشد
3- واحد تولید بخار

سهامداران
درصد
شرکت پترو فرهنگ
46.55
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و رفاه صنعت نفت
17
شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی
17
شرکت سرمایه گذاری غدیر
17
سهام ترجیحی کارکنان
 2.45

petroshimi morvarid

www.morvaridpc.ir