شرکت کیمیای پارس خاورمیانه تحت شماره 308393 در تاریخ 3 مهر 1386 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.

سرمایه فعلی شرکت 800 میلیارد ریال می باشد.

نوع شرکت و موضوع فعالیت:

شرکت کیمیای پارس خاورمیانه از نوع سهامی خاص میباشد.

1- احداث مجتمع های تولید شیمیائی و پتروشیمی
2- انجام فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات و واردات محصولات شیمیائی و محصولات تولیدی
3- ایجاد شرکتهای فرعی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور
4- قبول نمایندگی و اعطای نمایندگی برای فعالیت های مرتبط به موضوع شرکت
5- اخذ اعتبارات وتسهیلات ریالی و ارزی برای تسریع فعالیت های تولیدی و تجاری شرکت
6- انجام خدمات مهندسی تعمیر، نگهداری و بهره برداری از واحدهای احداث شده در داخل و خارج از شرکت و خرید کلیه سهام های شرکت تولیدی

وب سایت کیمیای پارس خاورمیانه: 

kimiaye parse khavarmianehwww. mekpco.com