پس از انقلاب اسلامی به علت محدوديت‌های اقتصادی كه از سوی برخی از كشورهای صنعتی عليه ايران به وجود آمد و به لحاظ شروع جنگ تحميلی و كمبود منابع ارزی، موضوع بازرسی كالای تجاری و وارداتی به كشور توسط بخش خصوصی و دولتی مورد توجه خاص قرار گرفت.
در راستای اين رسالت، از سال 1360 موضوع تشكيل يك شركت بازرسی كننده ايرانی با ماهيت مستقل و ملی، كه در روابط فيمابين خريدار و فروشنده كالا حالت بی‌طرفی داشته و با نظارت بر اجرای دقيق قرارداد خريد بتواند مصالح و حقوق دولت و ملت را حفظ نمايد ،


مورد توجه مسئولين كشور قرار گرفت و در نهايت شركت بازرسی مهندسی و صنعتی ايران (سهامی خاص) در سال 1362 تأسيس گرديد. اين شركت هم اكنون در سطح بين المللی با نام I.E.I شناخته شده است که اختصار نام زير است؛

INDUSTRIAL & ENGINEERING INSPECTION CO. OF IRAN


موضوع و هدف شركت عبارت است از كنترل مواد اوليه و ساخت بر اساس استانداردهای ملی و بين المللی، رقابت با مؤسسات و شركت‌های مشابه خارجی جهت كاهش وابستگی و نيل به خودكفايی و استقلال صنعتی كشور از طريق انتقال اطلاعات و تكنولوژی و ارائه خدمات بازرسی مهندسی به كليه دستگاه‌های اجرايی دولتی و بخش خصوصی. شركت بازرسی مهندسی و صنعتی ايران با زمينه‌های كاری و تجربيات كارشناسان خود در صنعت بازرسی در ارتباط با كالا های تجاری و پروژه‌های صنعتی و با استقرار هشت شعبه رسمی در كشورهای مختلف صنعتی جهان، هم اكنون بصورت يك شبكه مجهز بين‌المللی بازرسی فعاليت می‌نمايد. شركت در حال حاضر با در اختيار داشتن بيش از 600 كارشناس و متخصص در كشورهای مختلف، خدمات بازرسی را در متجاوز از 60 كشور صنعتی جهان به مشتريان خود ارائه می دهد. شركت بازرسی مهندسی و صنعتی ايران از ابتدای تأسيس تاكنون توانسته است به نحو موفقيت‌ آميزی بازرسی بيش از 75000 فقره كالا و يا پروژه صنعتی را به انجام رساند، كه از اين تعداد حدود 80 درصد خدمات بازرسی مربوط به مواد اوليه، ماشين آلات و كالاهای صنعتی و پروژه‌ها می‌باشد. همچنين با توجه به ارزيابی‌های به عمل آمده از طرف موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران، صلاحيت اين شركت در طی ساليان گذشته برای بازرسی كالا و پروژه‌ها، همواره مورد تائيد موسسه مذكور بوده و پروانه تائيد صلاحيت شركت همه ساله توسط موسسه استاندارد صادر گرديده است.

وب سایت شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران: