شركت خدمات بيمه اي شرف اطمينان در سال 1379 با مشاركت شركت رفاه فرهنگيان، صندوق ذخيره فرهنگيان، صندوق مركزي امداد و تعاون و به نمايندگي از شركت بيمه ايران تاسيس شد و درحال حاضر نيز سهامداران شركت: موسسه ذخيره فرهنگيان؛ شركت ساختماني معلم؛ شركت تامين مسكن فرهنگيان؛ شركت ليزينگ و رفاه فرهنگيان و صندوق مركزي امداد و تعاون فرهنگيان مي باشند.

 سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به ده هزار سهم 100000ریالی با نام می باشد که کلا پرداخت شده است.

اهداف:

  • نهادینه کردن فرهنگ بیمه و گسترش کمی و کیفی این صنعت و آشنا کردن نسل جدید با فرهنگ بیمه
  • کمک به افزایش رفاه فرهنگیان و دانش آموزان و فراهم نمودن تسهیلات برای جامعه فرهنگیان کشور
  • گسترش پوشش بیمه ای در واحدهای آموزشی و اداری و رفاهی آموزش و پرورش
  • هماهنگی با موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در ارایه تسهیلات به فرهنگیان
  • مشارکت در اجرای کلیه طرح های بیمه ای ویژه فرهنگیان بر اساس توافق وزارت آموزش و پرورش شرکت سهامی بیمه ایران

آدرس: تهران خیابان دکتر شریعتی بالاتر از میرداماد روبروی متروی دکتر شریعتی کوچه شهید یاسر آهور پلاک 43

تلفن: 22849085  - 22843166     

نمابر: 22855215

 

 

bimeh sharafe etminan